Pino Koi

Het reeds sinds 2002 in Bleiswijk gevestigde bedrijf is per 1 mei 2006 overgenomen door Wim & Lenie van’t Wout. Als hobby uiteraard de KOI. Nadat de speciekuip met de goudvisjes en het fonteintje te klein bleek, werd een groter ‘gat’ gegraven om de mooie, tam te maken Koi in te laten rondzwemmen. Een aantal malen werd dit (uiteraard) weer aangepast, vergroot, ander filter etc.

Een poging tot eigen opkweek in een quarantaine-bak in de garage bleek heel succesvol en door een samenloop van omstandigheden, alsmede het enthousiasme van schoonzoon Arie Gravendeel, werd de mogelijkheid om PINOKOI over te nemen met beide handen aangegrepen en alles ‘iets groter’ aan te gaan pakken. Zo gezegd, zo gedaan.

Door de opleiding en achtergrond op chemisch en microbiologisch gebied was het vrij eenvoudig om alle acties op het gebied van de waterbehandeling en toe te passen technieken te ondervangen. Daarnaast heeft het volgen van diverse opleidingen en cursussen ertoe geleid dat er met woord en daad advies kan worden gegeven op het gebied van filtratietechnieken, probleemoplossingen bij ziektes etc.

Het eerste jaar na de overname stond vooral in het teken van ‘opknappen’, renoveren en het aanpassen van de indeling. Met de enorme hulp en inzet van familie en vrienden werden (en worden nog steeds) kweekbakken aangepast, teneinde nieuwe KOI, filtersystemen en noviteiten onder de aandacht te kunnen brengen van de bezoekers van PINOKOI. Onder het mom van ‘Je koopt niet iets uit een folder, maar aan de hand van een werkend voorbeeld’, zijn er diverse filterinstallaties, fonteinen, watervallen etc. te zien. Ook de inrichting (aanleg) van uw tuin (al of niet met een vijver, wel of niet in Japanse stijl) ontsnapt niet aan onze aandacht met o.a. Pagodes, Boedha’s, Bonsaï en Chinese lantaarns.